វីដេអូ៖ បញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

កាលពីយប់មិញខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងមហោស្រពភាពយន្តហ្វ្រង់គ្លីនដែលជាពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំអបអរសាទរវីដេអូដែលត្រូវបាននិពន្ធនិងផលិតដោយសិស្សវិទ្យាល័យហ្រ្វែនគ្លីនណាណា។ ខ្សែវីដេអូខ្លីទាំងអស់គឺមានកម្លាំងចិត្តហើយអ្នកឈ្នះគឺជាវីដេអូមួយដែលមានឈ្មោះថា Media Matters ដោយអូស្ទីន Schmidt និង Sam Meyer ។ ខ្សែភាពយន្តផ្តោតលើវដ្តព័ត៌មាននិងប្រៀបធៀបទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកកាសែតនិងវិទ្យុនិងរបៀបដែលពួកគេត្រូវសម្របទៅនឹងតម្រូវការមាតិកាភ្លាមៗតាមរយៈគេហទំព័រនិង