គេហទំព័ររបស់អ្នកគួរតែជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសាកលលោករបស់អ្នក

រឿងប្រៀបប្រដូចអំពីអ្នកសាងសង់ដ៏ឈ្លាសវៃនិងឆោតល្ងង់: ភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះទឹកជំនន់និងខ្យល់បក់បោកបក់មកលើផ្ទះនោះ។ ហើយវាមិនបានធ្លាក់ចុះទេព្រោះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើថ្ម។ អ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះតែមិនប្រព្រឹត្ដតាមប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សឆោតល្ងង់ម្នាក់ដែលបានសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើដីខ្សាច់។ ម៉ាថាយ ៧: ២៤-២៧ មិត្តរួមការងារនិងមិត្តល្អលោកលីអូដដេនបានសរសេរក្នុងសប្តាហ៍នេះថា“ គេហទំព័ររបស់អ្នកគ្មានទេ