ទស្សនីយភាព៖ អេក្រង់ស្រឡាំងកាំងនៃនាឡិកា Apple, iPad ឬ Mac

នៅសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងបើកដំណើរការគេហទំព័រថ្មីសម្រាប់អ្នកលក់សាសាហើយយើងចង់បន្ថែមកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននៃវេទិការបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការិយាល័យទូរស័ព្ទ iPhone និង iPad ។ ខ្ញុំកំពុងជជែកជាមួយមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំគឺអ៊ីសាកផេលីនជាអ្នកទីផ្សារតាមរដូវកាលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះអំពីការលំបាកក្នុងការស្វែងរករូបភាពស្តុកដ៏អស្ចារ្យនិងទេពកោសល្យដែលត្រូវការដើម្បីដាក់និងកែពន្លឺនៅលើរូបភាព។ ភ្លាមៗនោះគាត់បានចង្អុលទៅទេសភាព