យើងឈ្នះ!

កាលពីខែសីហាមុនខ្ញុំបានសរសេរអំពីការងារថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅផាតផានផាត។ នេះជាបញ្ហាប្រឈមរយៈពេល ៨ ខែនៅឯផេតផាន់ផាតប៉ុន្តែអាជីវកម្មនេះកំពុងតែបង្ហាញឱ្យឃើញម្តងហើយម្តងទៀត។ ត្រីមាសដំបូងរបស់យើងគឺធំជាងឆ្នាំមុនហើយអតិថិជនរបស់យើងមានកំណើនពីរខ្ទង់នៅខាងក្នុងដោយប្រើដំណោះស្រាយទីផ្សារនិងអ៊ីនធឺណេតរបស់យើង។ កាលពីយប់មិញយើងបានឈ្នះពានរង្វាន់ Mira Mira សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហ្សាហ្សែលរបស់ឥណ្ឌា! ផ្នែកដែលលំបាកបំផុតនៃការខិតខំរបស់យើងគឺការរួមបញ្ចូលជាមួយភោជនីយដ្ឋាន