ចិត្តវិទ្យានិង ROI នៃពណ៌

ខ្ញុំជាអ្នកជញ្ជក់យកព័ត៌មានពណ៌ ... យើងបានចុះផ្សាយរួចហើយអំពីរបៀបដែលយេនឌ័របកស្រាយពណ៌ពណ៌អារម្មណ៍និងយីហោហើយថាតើពណ៌ប៉ះពាល់ដល់ឥរិយាបទនៃការទិញដែរឬទេ។ ពត៌មានលំអិតអំពីចិត្តវិទ្យានិងសូម្បីតែការត្រឡប់មកវិញនៃការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយអាចទទួលបានដោយផ្តោតលើពណ៌ដែលពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់។ អារម្មណ៍ដែលបណ្តាលមកពីពណ៌គឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ថាពួកគេចង់តំណាង។ ពណ៌ក្រហមអាចនឹងមាន

វិទ្យាសាស្រ្តនៃទីផ្សាររូបភាព

ក្នុងខែនេះយើងមានកម្មវិធីថតរូបចំនួន ២ ជាមួយអតិថិជនវីដេអូយន្ដហោះដ្រូននិងវីដេអូភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ គំនិតទាំងអស់គឺដើម្បីកែប្រែគេហទំព័រនិងមាតិកាអតិថិជនរបស់យើង។ រាល់ពេលដែលយើងផ្លាស់ប្តូរវីដេអូភាគហ៊ុននៅលើគេហទំព័ររបស់អតិថិជនហើយជំនួសវាដោយរូបថតក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកនិងអតិថិជនរបស់ពួកគេ ... វាផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រហើយការចូលរួមនិងការផ្លាស់ប្តូរបានកើនឡើង។ វាជារឿងមួយដែលមិនច្បាស់ដែលយើងមិនចាំបាច់សម្គាល់នៅពេលដែលយើងមើលគេហទំព័រប៉ុន្តែ