សាកល្បងឆ្លងឧបករណ៍យ៉ាងងាយស្រួលជាមួយអាដាប់ធ័រស្រមោល

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់សាកល្បងគេហទំព័រនៅលើកម្មវិធីរុករកលើទូរស័ព្ទនិងថេប្លេតវាអាចមានទាំងការយកចិត្តទុកដាក់និងពេលវេលា។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានបង្កើតឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមការបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍ប៉ុន្តែវាមិនដែលដូចគ្នានឹងការសាកល្បងលើឧបករណ៍នោះទេ។ ខ្ញុំកំពុងអានទស្សនាវដ្តីឌីហ្សាញអ្នកឌីហ្សាញថ្ងៃនេះហើយបានរកឃើញថាអាដាប់ធ័របានបើកដំណើរការស្រមោលដែលជាឧបករណ៍ជួយអ្នករចនាគូរនិងធ្វើការជាមួយឧបករណ៍នានាក្នុងពេលជាក់ស្តែង។ មើល​លើកដំបូង,