៦ គន្លឹះក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

បន្ទាប់ពីមហោស្រពរៃអង្គាសប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅ Indianapolis ខ្ញុំបានសរសេរថាវាហាក់ដូចជាមិនមានវេទិកាទីផ្សារព្រឹត្តិការណ៍ល្អប្រសើរជាងទីផ្សារហ្វេសប៊ុកទេ។ យោងទៅតាម Maximillion ខ្ញុំនិយាយត្រូវ! ស្រឡាញ់វាឬស្អប់វាដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាបណ្តាញសង្គមនៅទីនេះដើម្បីស្នាក់នៅហើយកំពុងដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ ក៏ដូចជាបុគ្គលដែរអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងធំត្រូវទទួលយកនូវភាពរីកលូតលាស់នៃសង្គម