វិធីតំឡើងអំពូល ៣ ចំណុចសម្រាប់វីដេអូផ្សាយផ្ទាល់របស់អ្នក

យើងបានធ្វើវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមហ្វេសប៊ុកមួយចំនួនសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដោយប្រើស្ទូឌីយោឆេស្ទឺរនិងស្រឡាញ់វេទិការពហុវីដេអូ។ វិស័យមួយដែលខ្ញុំចង់កែលំអគឺអំពូលភ្លើងរបស់យើង។ ខ្ញុំជាវីដេអូថ្មីបន្តិចនៅពេលនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ត្រាទាំងនេះដោយផ្អែកលើមតិប្រតិកម្មនិងការសាកល្បង។ ខ្ញុំកំពុងរៀនមួយតោនពីអ្នកជំនាញដែលនៅជុំវិញខ្ញុំផងដែរ - ខ្លះខ្ញុំចែករំលែកនៅទីនេះ!